APLIKACE

Budete se divit, co CalCoolio umí. Od elementární finanční matematiky až po náročné investiční simulace

Jednorázové vklady

Zahrňte do kalkulace až
pět jednorázových vkladů
v průběhu investičního horizontu.

Inflace

CalCoolio umí promítnout do vašich cílů inflaci a nezáleží, zda se jedná o jednorázový cíl nebo pravidelnou rentu.

Pravidelné vklady

Zahrňte do kalkulace až tři pravidelné vklady v průběhu investičního horizontu.

Složené úročení

CalCoolio zvládá s lehkostí i složené úročení, které patří k netriviálním matematickým úkonům. Nedivíme se, že Albert Einstein jej považoval za osmý div světa.

Spočítejte například očekávaný výnos, nutnou výši investice a porovnejte,
co dnes máte s tím, co budete chtít mít.

Renta

Zvládnout cíl renty v důchodu patří mezi vrcholy finančního plánování. CalCoolio vám s tím pomůže, stejně jako Apolu 11 pomohl palubní počítač bezpečně přistát na měsíci.

Vizualizace

Všechny výsledky uvidíte podrobně a přehledně v tabulce i grafu.

Valorizace

Rada odkládat si 10 000 Kč po dobu 30 let klienta zpravidla vyděsí. Naopak rada začít s 6 000 Kč a navyšovat o 5% ročně, povede ke stejnému cíli a bude pro klienta srozumitelnější.

Poplatky

CalCoolio umí počítat s jakýmikoli způsoby účtování vstupních poplatků.

CalCoolio je sofistikovaný nástroj, který umí pracovat s variabilní škálou poplatků včetně např. individuálně definovatelných poplatků z objemu. Umožňuje současné zadání více různých typů vkladů či investic včetně rozlišení rozdílné délky jejich časových horizontů.

Umí spočítat předpokládané znehodnocení peněz inflací na určeném časovém horizontu a nominální či reálnou rentu, kterou z těchto prostředků lze očekávat. To vše prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní s jednoduchou ovaldatelností na Vašem iOS tabletu a telefonu nebo počítačích Mac.